SimonHollander.dk - Slægt og teknik
Hingstestation Stutteri Volstrup v/Henning Jensen

Din reklame her?

Publikationer

Mine egne publikationer er inddelt efter fag. De er både i PDF, Excel og Word. Kun ting jeg selv har lavet er lagt op.
Disse ting er både færdige, igangværende og nogen kom jeg aldrig videre med og disse må gerne bygges videre på. Har du en smart løsning, en god tilføjelse eller mangler hjælp, hører jeg gerne fra dig.


Elektroteknik
Transformerberegninger
380V skabelon til Geogebra
400V skabelon til Geogebra
El-projektering
Dimensionering fra ringnet til forbruger
Indstilling af linjerelæ
Jordfejlstrøm
Modstande/kortslutningsniveauer
Redekam
Selektivitet
Spændingsfald fra tavle til forbruger
Spændingsfald i ringnet
Tavleberegning
Transformers kortslutningseffekter
Kedellære
Interaktivt HS-diagram
Formelsamling
Kemi
Bestemmelse af vands neutralitet
Termodynamik/Energikortlægning
Varmetabsberegning
Motorlære
Formelsamling